Thursday, December 17, 2009

Pentaksiran dalam Pendidikan Khas

Pentaksiran - suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. (LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA,2000).

- maklumat hasil pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaiannya.

-pentaksiran dibuat mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut.

-pentaksiran juga memerlukan pengumpulan bukti dan data pencapaian murid dalam tempoh 1 masa untuk mentaksir pembelajaran dan pemahamannya.

PENTAKSIRAN dalam PK:

- memberi maklumat dan gambaran tentang tahap penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran
seperti membaca, menulis, mengira dan sebagainya.

- dapat mengesan punca masalah yang dihadapi murid dan merangka intervensi, strategi
pengajaran dan penempatan yang sesuai mengikut tahap kebolehannya.

PEMBELAJARAN ASAS:

Kemahiran 3M.

-Kemahiran Membaca: membaca maklumat dan latihan dan mencari
bahan-bahan pembelajaran untuk melakukan ulang
kaji.

-Kemahiran Menulis: untuk menulis nota pelajaran dan melakukan latihan.

-Kemahiran Mengira: untuk subjek yang memerlukan pengiraan.

Kemahiran Pengurusan Diri.

-
Keupayaan menguruskan diri sendiri.

-Supaya murid dapat menjaga keperibadian diri sendiri dan berupaya
menguruskan diri sendiri tanpa pertolongan orang lain.

KEMAHIRAN SOSIAL.
1. Tingkah Laku(TL) yg bersesuaian untuk berinteraksi di rumah, sekolah dan
masyarakat.
2. Aspek dalam kemahiran sosial.
- kemahiran berkomunikasi, asertif, bergaul dan selesai masalah.
3. Membantu murid dalam proses p n p dan khidupan seharian mereka.

KEMAHIRAN TL.
1. melibatkan perangai, kelakuan, dan cara seseorang itu membawa
penampilan dirinya.

2. Faktor utama yang mempengaruhi TL ialah melalui persekitaran.
3. TL berubah menerusi PEMBELAJARAN.

KEMAHIRAN BAHASA.
1. Menguasai penggunaan lambang-lambang pertuturan untuk berkomunikasi.
2. Memerlukan pemahaman simbol dan maksud perkataan untuk
menginterpretasikan maklumat dan idea.

KEMAHIRAN MATEMATIK.
1. Keupayaan menguasai pengetahuan tentang perkara asas mt.

Jenis Ujian Diagnostik BM
- membaca perkataan KVK dan KVKVK.
- padanan gambar dan perkataan.
- menulis suku kata akhir.

Jenis Ujian Diagnostik Matematik
-Perbandingan.
-Susunan Nombor.
-Penambahan.

Rujukan: http://www.scribd.com.

semoga memberi manfaat...

No comments:

Post a Comment